ANASAYFA | ÖNSÖZ | BÖLÜM1 | BÖLÜM2 | BÖLÜM3 | BÖLÜM4 | BÖLÜM5 | BÖLÜM6 | BÖLÜM7 | BÖLÜM8 | BÖLÜM9 | BÖLÜM10 | BÖLÜM11 | BÖLÜM12 | BÖLÜM13 | EKLER | KISALTMALAR | BİZ KİMİZ |Gelişen teknolojiyle birlikte, günümüz insanı da değişmekte ve bu gelişen teknolojiye ayak uydurmaktadır. İşte bu teknolojilerden birisi de sistemlerin otomatik kontrolünü sağlayan SCADA sistemleridir. Bu sistemler günümüzde endüstrinin her dalında kullanılabilme özelliklerinden dolayı, büyük ve önemli tesislerin hemen hepsinde bulunmaktadır. SCADA sistemlerinin içeriğini ve yapılan işlemleri görsel olarak bilgisayar ekranından izleme imkanı sağlayan sistem simülasyonları ise kullanıcıya kontrolde büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada SCADA sistemleri genel anlamda incelenmiş olup, uygulama örneği olarak TEOS SCADA ile bir ekran tasarlanmıştır. SCADA uygulaması Omron PLC ile haberleştirilerek bir simülasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında bizlere yardımlarıyla katkıda bulunan değerli hocamız Prof. Dr. Galip CANSEVER' e ve Mikrosay Yazılım ve Ticaret A.Ş. Pazarlama Müdürü sayın Server SOMUNKIRAN' a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Beyazıt TOSUN & Seda TURAN
Haziran - 2001,istanbul