ANASAYFA | ÖNSÖZ | BÖLÜM1 | BÖLÜM2 | BÖLÜM3 | BÖLÜM4 | BÖLÜM5 | BÖLÜM6 | BÖLÜM7 | BÖLÜM8 | BÖLÜM9 | BÖLÜM10 | BÖLÜM11 | BÖLÜM12 | BÖLÜM13 | EKLER | KISALTMALAR | BİZ KİMİZ |
BÖLÜM 12

BÖLÜM 12

 

TEOS SCADA İLE ÖRNEK BİR TASARIMIN GELİŞTİRİLMESİ

 

12.1 TASARIM AŞAMALARI

 

Örneğimizde 3 tanka su pompalayan 3 adet tek fazlı motor bulunmaktadır. Motorlar sırası ile ve grup halinde çalışmaktadırlar. Motorların çalışma şekilleri ve kontrol sistemine ait PLC ladder diyagramı bölüm 12.2’ de anlatılacaktır. Bu kısımda ise tasarıma ait SCADA ekranının geliştirilmesi anlatılmaktadır.

·        Öncelikle Teos32 programı Start\\Programs\\Teos32\\Teos32 yolu kullanılarak çalıştırılır. Teos programı çalıştığı zaman karşımıza TEOS giriş ekranı gelir. Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra, Login Type olarak ‘Designer’  seçilip ‘OK’ tuşuna basılınca TEOS’ un dizayn yapılacak moduna geçilmiş olur.

                                  

                           

Şekil 12.1 Designer Modu Seçimi

 

 

·        Designer moduna geçildiğinde Şekil 12.2’ de görülen ekran gelmiş olmalıdır. Eğer bu ekranda “Forms” veya “Object Inspector” başlıklı bölümler gelmediyse, ekranın en üstünde bulunan menüden ‘View’ seçilip “Object inspector” veya “Project Manager” ibarelerinin yanında “ Ö ” işaretinin olduğundan emin olunmalıdır.

 

                   Şekil 12.2 Designer Modu

                             

·        Boş bir sayfa açmak için “File” menüsünden “New Form” seçilir. Bu sayfaya bir isim verilmek istenirse “Object Inspector” listesinde “Caption” yazısının yanına “New Form” yazılı olan yere yeni sayfa adı girilir. Tasarım örneğimizde forma “TANKLAR” ismi verilmiştir.

 

·        Şimdi ekran üzerinde değer gösterecek bir 'Label' nesnesi ve tank resmi yaratılacaktır. TEOS Designer araç kutusundan üzerinde 'A' harfi bulunan kutucuğu tıklanır. Daha sonra boş ekranın istenilen bir yerinde mouse' un sol tuşu basılı tutarak, mouse hareket ettirildiğinde bir dikdörtgenin oluştuğu görülür. Bu dikdörtgen nesnenin olması istenilen boyutuna getirilir. Mouse'un tuşu bırakıldığında 'Label' nesnesi ekrana çizilecektir. Aynı şey tank simgesi üzerinde gerçekleştirilirse tank görüntüsü ekranda elde edilmiş olur. Benzer şekilde “LED Display”, “pipe” gibi simgeler form üzerine yerleştirilerek istenilen ebat ve özelliklerde kullanılabilir. Seçilen nesnelere ait bütün özellikler (renk, boyut vb..) nesneye ait “Object Inspector” listesinden değiştirilebilir. Sürükle bırak özelliği ile nesne ekranın istenilen yerine taşınıp nesnenin boyutu ayarlanabilir.

  

Şekil 12.3 Label Nesnesi ve Tank simgesinin seçilmesi

 

 

                   Şekil 12.4 Form Üzerinde Nesneler

 

 

 

         Şekil 12.5 Son Ekran

                                                 

 

 

                                      

                                           Şekil 12.6 Accumulator Tanımlama Ekranı

 

 

 

 

                                                                                 Şekil 12.7 Data Point Ekranı

 

                                                 

                                       Şekil 12.8 Script Ekranı

 

 

                                              Şekil 12.9 Alarm Tanımlama Ekranı

 

 

      

                               Şekil 12.10 Historical Trend ve Alarm Ekran Görüntüsü

 

                                                                           Şekil 12.11 Çalışan Ekran Görüntüsü

 

 

 

 

12.2 SCADA-PLC HABERLEŞMESİNE BİR ÖRNEK (TEOS SCADA-OMRON PLC HABERLEŞMESİ)

 

Bu bölümde, TEOS içinde OMRON register’ ının nasıl tanımlandığı ve haberleşmenin nasıl gerçekleştirildiği bir örnek üzerinde anlatılacaktır. Register tanımlamaları, Project Manager ekranından ilgili driver seçilerek yapılır. Açılan seçenek kutusunda System ve Variables dışında sadece sisteminize yüklü olan driverların adı görünecektir.

Örnekte OMRON PLC kullanıldığından “Project Manager” ekranında “System” “Varaibles” ve “Omron driver” seçenekleri görülecektir.

 

                      Şekil 12.12 Project Manager Seçenekleri

 

·        Bu ekrandan “Omron driver” seçilir. Edit menüsündeki “Device Configuration” seçeneği ile cihaz ayarları yapılır. Burada haberleşmenin sağlanabilmesi için “Enabled” seçeneğinin işaretlenmiş olmasına dikkat edilmelidir.

 

Şekil 12.13 Omron Driver Özellikleri

·        PLC’ nin kontrol edeceği süreç dikkate alınarak Omron driver içinde değişken tanımlamaları yapılır. Bunun için; Omron driver seçili iken “insert” tuşuna basılarak tanımlama penceresi ekrana getirilir. Bu ekranda;

     Tag name : Bağlanılan Register’ ın proje içinde kullanılacak ismini

    Device ID: Birden fazla Omron cihazı aynı anda kullanılacaksa hangi Tag name ile hangi cihaza ulaşılacağını belirlemek için verilecek numarayı

    Address : Cihazdan alınacak bilginin cihaz içindeki adresini

   Data Type : Cihazdan alınan veri tipini

gösterir.

 

 

Şekil 12.14 Tag Properties

 

·        Tanımlanan bu değişkenler form üzerindeki ilgili nesneler ile ilişkilendirilir.

              

 Şekil 12.15 Değişken Ataması

 

     Örneğimizde 3 adet tek fazlı motor bulunmaktadır. Motorlar sırası ile ve grup halinde çalışacaklardır. Start butonuna bir defa basıldığında aşağıdaki olaylar ardışıl olarak meydana gelmektedir.

1.      1. Motor 5 saniye çalışıp 3 saniye dinlenecek ve bu durum 5 defa tekrarlanacaktır.

2.      2. Motor 5 saniye çalışıp 3 saniye dinlenecek ve bu durum 5 defa tekrarlanacaktır.

3.      3. Motor 5 saniye çalışıp 3 saniye dinlenecek ve bu durum 5 defa tekrarlanacaktır.

4.      1. ve 2. Motorlar 10 saniye çalışıp 5 saniye dinlenecek ve bu durum 3 defa tekrarlanacaktır.

5.      2. ve 3. Motorlar 10 saniye çalışıp 5 saniye dinlenecek ve bu durum 3 defa tekrarlanacaktır.

6.      1. ve 3. Motorlar 10 saniye çalışıp 5 saniye dinlenecek ve bu durum 3 defa tekrarlanacaktır.

7.      Son olarak üç motor birden 20 saniye çalışıp 10 saniye dinlenecek ve bu durum beş defa tekrarlanacaktır.

      Bu kontrol sistemine ait PLC ladder diyagramı EK-2’ de yer almaktadır.

      Bu uygulamada PLC’ ye ait TIME ve COUNTER değerleri bir  SCADA ekranı üzerinde anlık olarak gösterilmiştir. Ayrıca ikinci bir ekran üzerinde motorların çalışma durumları gözlenebilmektedir.

 

 

 

 

 

Şekil 12.16 Omron Driver Status  ve TIMER-COUNTER Run Time Ekranı

 

 

Şekil 12.17 Motorlar Run Time Ekranı

BÖLÜM11----------ANA SAYFA----------BÖLÜM13